Consultes mèdiques i metges

Josep-Fumado.jpg

DR. JOSEP FUMADÓ QUERAL
Av. Catalunya, 6A, 1er 2a
Tel. 977 487 542 / 696 333 716
jfumado@comt.es


DRA. Mª JESÚS GÓMEZ
C. Estació, 8, 2n
Tel. 977 480 382 / 639 031 457
www.centremedic-mj.com

MEDICINA REGENERATIVA
DR. JESÚS PÉREZ

C. Havana, 26
Tel. 977 482 353 / 630 359 224
jesus@medicinaregenerativajperez.com
www.medicinaregenerativajperez.com