Servei Grues Assistència 24h

DELTAGARCI, S.L (CITROËN)
Av. Goles de l’Ebre, 105
Tel. 977 483 622
comercial@deltagarci.com


SERVEIS I GRUES MORESO, SL
Av. Generalitat, 13
Tel. 977 481 221 / 640 511 152
assistenciamoreso@gmail.com

TALLERS I ASSISTÈNCIA
MIRÓ, SL

Av. Robert Graupera, 30
Tel. 977 481 328 / 639 883 738
asistenciamiro@yahoo.es