Estancs i Loteries

Llibreria-Catalana.jpg

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA SANT ROC 

Av. Goles de l'Ebre, 239 A

Tel. 977 480 606 / 977 481 501 

COSME ANTICH REDO

Av. Goles de l’Ebre, 264

Tel. 977 480 800

  

ENCERT'S

Av. Germans Carsí, 55

Tel. 653 862 817 

claudiabonet89@gmail.com

LLIBRERIA CATALANA

C. Major, 10

Tel. 977 481 101 / 696 062 599

catalana.llibreria@gmail.com

 

TABACS IDEA

Av. Goles de l'Ebre, 302

Tel. 977 480 035 

info@ideaidees.cat

www.ideadees.cat

TABACS SANCHIS

C. Ramon i Cajal, 13

Tel. 977 480 342 / 620 133 156

nuriacarles68@gmail.com