Basars

BASAR XINÈS EL DRAGÓN

Av. Goles de l'Ebre, 63 

BAZAR JOLE

Av. Goles de l'Ebre, 186

Tel. 977 482 200

EBRE MODA

Av. Generalitat, 11 

HIPER DELTEBRE

Ctra. Far de Buda s/n

Tel. 658 315 388